Industriservice

Vedligehold og renovering
Lige fra firmaets start, har en stor del af firmaets aktiviteter, været koncentreret omkring de københavnske kraftvarmeværker H.C. Øsrtedsværket, Svanemølleværket og fra slutningen af 1960´erne også Amagerværket. Her er ca. halvdelen af arbejdsstyrken beskæftiget med rørarbejde, vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i tæt samarbejde med den faste medarbejderstab.

Fokus på kommunikation
Vi sætter stor fokus på, at vore medarbejdere fungerer som firmaets ambassadører på pladserne. For at tilsikre en fejlfri og hurtig kommunikation, foregår den arbejdsrelaterede dialog direkte imellem vore kunder og de til opgaven knyttede medarbejdere. Vore formænd har den krævede erfaring, og fremkommer gerne med løsningsmodeller, såfremt kunden skulle ønske det.

Overvågning-Tilsyn-Døgnvagt
Hos flere af vore store industrikunder er vi fast repræsenteret i dagligdagen, hvilket giver vore medarbejdere en stor indsigt i den enkelte kundes produktions- og/eller procesanlæg. Vi kan derfor tilbyde assistance i forbindelse med outsourcing af løbende vedligeholdelsesop- gaver, overvågningsopgaver samt periodiske tilsyn tilpasset efter kundens ønsker.