Vi skærer igennem!

Når Kyhn & Illum tilbyder sin ekspertise, er det med baggrund i 3 generationers erfaring inden for smede- og stålindustri. Virksomhedens 50 år lange eksistens har været baseret på en fagligt dygtig medarbejderstab, en flad ledelsesstruktur og et meget åbent blik for den strategiske og teknologiske udvikling af virksomheden i takt med markedets krav.

Firmaet startede i 1959 som et traditionelt smedefirma med Københavns Belysningsvæsen som en dominerende kunde frem til midten af firserne. Herefter har kundekredsen og ydelserne bevæget sig i takt med samfundets udvikling.

Kundekredsen fra industri og byggesektoren er i dag på ca. 500, hvor blandt andre kan nævnes:

  • DONG Energy
  • Vattenfall
  • Vølund
  • Haldor Topsøe
  • NCC Danmark
  • Junckers Industrier

samt fra byggeindustrien

  • KPC Byg
  • NCC Bolig
  • E. Pihl & Søn 
  • Elindco

Virksomheden beskæftiger i dag en loyal og fleksibel medarbejderstab, hvoraf flere har været i mere end 25 år i firmaet. Dette sammenholdt med den flade ledelsesstruktur giver sig udslag i stor ansvarlighed og interesse for det givne stykke arbejde. Vi har i de senere år bestræbt os på i højere grad at kunne tilbyde kunderne nøjagtigt den løsning de ønsker, hvilket indebærer, at vi indgår samarbejde med kolleger i branchen om f.eks. afsluttende overfladebehandling inden den endelige montage. Med anskaffelsen af vores nye skæreanlæg Messer OmniMat 6000, producerer vi nu endnu flere spændende opgaver til såvel gamle som nye kunder. Vi kan både skære i plader, færdigbearbejde, bukke, foretage spåntagende arbejde, bore, svejse, overfladebehandle m.m.

- så vore kunder undgår den dyrebare og tidskrævende korrespondance mellem forskellige underleverandører.